de Bargjes van 3 tot 4 jaar

 

De oudste peuters hebben een eigen groepsruimte op de bovenverdieping. Voor deze groep geldt dat er een duidelijke dagstructuur is, rekening houdend met de individule behoeften van het kind. Daarnaast wordt er in deze groep gericht toegewerkt naar de overstap van kinderopvang naar het onderwijs. Zo wordt er veel aandacht besteedt aan zelfredzaamheid en is er bijvoorbeeld, aandacht voor zindelijkheidstraining. Samen spelen en samenwerken zijn belangrijk, maar daarnaast blijven we oog houden voor het individuele kind, zijn mogelijkheden en de uitdagingen. 

Voorheen gingen kinderen een aantal dagdelen per week naar de peuteropvang ter voorbereieding op het onderwijs, door de werkwijze van Kids & Animals, er wordt gewerkt met horizontale groepen, is deze overstap niet meer nodig.