Landelijk Register Kinderopvang

Kids & Animals is opgenomen in het ‘Register Kinderopvang’ van  gemeente de Waadhoeke. We houden ons aan de kwaliteitseisen die landelijk zijn bepaald. Dit houdt onder andere in dat we ons houden aan de eisen op het gebied van groepsgrootte, hygiëne, accommodatie en medewerkers.

 

Het Landelijk Registratie Nummer van kinderdagverblijf Kids & Animals is 214940007.