Privacy

Wij gaan zorgvuldig met gegevens van onze klanten om. Wij behandelen en bewaren de persoonsgegevens van ouders/verzorgers en kinderen conform wet- en regelgeving. Als ouder/verzorger heeft u recht op inzage in deze gegevens. 

Zonder toestemming van ouders verstrekken wij nooit gegevens aan derden. Bij complexe situaties omtrent ouderschap of ouderlijk gezag, volgen wij de wetgeving zoals vastgelegd in de Ouderschapswijzer, uitgave Jeugdzorg en Recht.

Het kinddossier bewaren we op de opvanglocatie en deze bestaat uit persoonlijke gegevens van het kind, o.a. bereikbaarheidgegevens, verzekering, evt. bijzonderheden en de ontwikkeling van het kind.

Beelden maken en delen

Wij maken regelmatig foto's tijdens de opvang en vragen ouders bij de intake om toestemming voor het delen van beelden van hun kind met andere ouders en voor het gebruik van beelden van hun kind voor PR doeleinden. Van kinderen voor wie geen toestemming is, delen we beelden niet en/of gebruiken die niet voor PR. 
Soms verblijven we met kinderen in de openbare ruimte. Als derden daar foto's maken of filmen, ondernemen we actie door hen aan te spreken; we kunnen in die situatie niet garanderen dat een kind niet op de foto komt.
Bij kinderdagverblijven en peuteropvang kunnen ouders/verzorgers eventueel foto’s maken van hun jarige kind; filmpjes maken staan wij niet toe.