Pedagogisch medewerkers

Alle pedagogsche medewerkers hebben een afgeronde mbo- of hbo-opleiding. Daarnaast krijgen ze regelmatig pedagogische coaching. Samen met de pedagogisch coach wordt gekeken naar de manier van werken, wordt er geëvalueerd en geoptimaliseerd.

Externe trainingen op het gebied van pedagogiek kunnen ook worden gevolgd. Er is aandacht voor trainingen met betrekking tot de veiligheid in het algemeen. Denk hieraan aan scholing m.b.t. EHBO en brandveiligheid.

 

In 2019/2020 hebben alle pedagogische medewerkers een scholing gevolgd waardoor ze zich Babyspecialist mogen noemen. Kinderdagverblijf Kids & Animals is dan ook gespecialiseerd in het opvangen van de allerjongsten, de baby's van 0 tot 1 jaar.

Voor 2020 staat er een scholing op het programma gericht op VVE, de Vroeg-en Voorschoolse Educatie. 

Zo zijn we altijd bezig met ontwikkelen en leren, ter verbetering van de kwaliteit!

 

Orthopedagoog

De orthopedagoog houdt zich bezig met het analyseren van opvoedingsproblemen en ontwikkelingsproblematieken bij kinderen. Indien er zorgen zijn omtrent de ontwikkeling van een kind kunnen we bij Kids & Animals met input van de orthopedagoog, de pedagogisch medewerkers, de informatie van ouders en overige betrokkenen (bijvoorbeeld peuterspeelzaal, het consultatiebureau) proberen de specifieke hulpvraag van een kind vast te leggen. Afhankelijk van de hulpvraag van het kind wordt samen met ouders besloten of een kind voldoende heeft aan de begeleiding binnen Kinderdagverblijf Kids & Animals of dat het wenselijk is om meer specifieke hulp in te schakelen.

 

Stagiaires

Stagiaires zijn van harte welkom bij kinderdagverblijf Kids & Animals! We vinden het belangrijk een bijdrage te leveren aan het in stand houden van de beroepsgroep. De stagiaires zijn afkomstig van de opleiding PW, Helpende Welzijn of Pedagogiek (HBO). Tijdens de stage krijgen stagiaires begeleiding van één van de pedagogisch medewerkers. Met regelmaat wordt de voortgang geëvalueerd. Stagiaires werken boventallig en zijn niet eindverantwoordelijk. Een aantal voormalige stagiaires van Kids & Animals leidt nu weer een nieuwe generatie medewerkers op!

 

Kinderdagverblijf Kids & Animals is een SBB erkend stagebedrijf (100173212)