Medewerkers

Alle Pedagogsche medewerkers hebben een afgeronde mbo- of hbo-opleiding. Daarnaast krijgen ze regelmatig pedagogische coaching. Deze coaching is zowel individueel- als teamgericht.  Samen met de Pedagogisch Coach wordt gekeken naar de manier van werken, wordt er geëvalueerd en geoptimaliseerd. Per maand zijn er ongeveer 48 uren beschikbaar voor de Pedagogisch coaching en wordt er ook gecoacht on the job. De Pedagogisch Coach en de Pedagogisch Beleidsmedewerker stemmen voortdurend af of theorie en praktijk nog op elkaar aansluiten.

Externe trainingen op het gebied van pedagogiek kunnen ook worden gevolgd. Er is aandacht voor trainingen met betrekking tot de veiligheid in het algemeen. Denk hieraan aan scholing m.b.t. EHBO en brandveiligheid.

 

Alle pedagogische medewerkers van de Pykjes hebben een scholing gevolgd waardoor ze zich Babyspecialist mogen noemen. Nieuwe medewerkers die op de babygroep gaan werken krijgen deze scholing ook aangeboden.

Kinderdagverblijf Kids & Animals is dan ook gespecialiseerd in het opvangen van de allerjongsten, de baby's van 0 tot 1 jaar.

 

Helaas is de scholing voor de VVE, de Vroeg-en Voorschoolse Educatie, uitgesteld in verband met de pandemie. K&A is in gesprek met gemeente de Waadhoeke om verder te onderzoeken of en welk VE-programma het beste aansluit bij de visie van K&A.

Zo zijn we altijd bezig met ontwikkelen en leren, ter verbetering van de kwaliteit!

 

Kindervoedingsadviseur i.o 

Voor hun groei hebben kinderen gezonde en gevarieerde voeding nodig. Eetgewoontes die je in je jeugd aanleert, verander je als volwassene niet gemakkelijk. Daarom is er op de juiste manier aandacht voor gezonde voeding bij Kids & Animals. Een van de pedagogisch medewerkers volgt de opleiding tot Kindervoedingsadviseur en kan de collega's ondersteunen als er vragen zijn op het gebied van voeding. 

Groepshulp
Kids & Animals zet 5 dagen per week, iedere ochtend, een groepshulp in. Deze collega houdt zich bezig met alle randvoorwaardelijke zaken die meehelpen om de kwaliteit van de opvang nog meer te optimaliseren. Op deze manier hebben de pedagogisch medewerkers alle tijd en ruimte om zicht te richten op het kind. 


Orthopedagoog

De orthopedagoog houdt zich bezig met het analyseren van opvoedingsproblemen en ontwikkelingsproblematieken bij kinderen. Indien er zorgen zijn omtrent de ontwikkeling van een kind kunnen we bij Kids & Animals met input van de orthopedagoog, de pedagogisch coach en medewerkers, de informatie van ouders en overige betrokkenen (bijvoorbeeld peuterspeelzaal, het consultatiebureau) proberen de specifieke hulpvraag van een kind vast te leggen. Afhankelijk van de hulpvraag van het kind wordt samen met ouders besloten of een kind voldoende heeft aan de begeleiding binnen Kinderdagverblijf Kids & Animals of dat het wenselijk is om meer specifieke hulp in te schakelen.

 

Stagiaires

Stagiaires zijn van harte welkom bij kinderdagverblijf Kids & Animals! We vinden het belangrijk een bijdrage te leveren aan het in stand houden van de beroepsgroep. De stagiaires zijn afkomstig van de opleiding PW, Helpende Welzijn of Pedagogiek (HBO). Tijdens de stage krijgen stagiaires begeleiding van één van de pedagogisch medewerkers. Met regelmaat wordt de voortgang geëvalueerd. Stagiaires werken boventallig en zijn niet eindverantwoordelijk. Een aantal voormalige stagiaires van Kids & Animals leidt nu weer een nieuwe generatie medewerkers op!

 

Kinderdagverblijf Kids & Animals is een SBB erkend stagebedrijf (100173212)