De pedagogische visie in het kort


De pedagogische visie van K&A is samen te vatten in vier korte speerpunten:
- Een respectvolle benadering
- Een ruimtelijke benadering in de fysieke en psychische zin
- Een individuele benadering
- Een positieve benadering

Respect

We benaderen kinderen respectvol vanuit de belevingswereld van een kind. We hebben oog voor de eigenheid en de individualiteit van het kind. Naast individueel contact begeleiden we het kind in de omgang met volwassenen en andere kinderen. We noemen dit 'het actief volgend begeleiden in dialoog' we leren kinderen zelf te leren. We willen oog hebben voor detail, respect voor elkaar, de dingen om ons heen en de natuur.

 

Ruimtelijkheid

We gaan ervan uit dat iedereen door de ruimte om zich heen kan ontwikkelen. Daarom bieden we verschillende ingerichte ruimten waar diverse activiteiten gedaan kunnen worden. We geven kinderen de mogelijkheid zich breed te ontwikkelen. We zorgen voor ruimte, voor creatieve experimenten en het opdoen van nieuwe ervaringen. Nieuwe ervaringen die aansluiten bij de ontwikkeling van kinderen. En we bieden ieder kind de ruimte om zicht te ontwikkelen in zijn eigen tempo.

 

Individualiteit
Ieder mens is uniek. We luisteren naar elkaar, we nemen elkaar serieus en we gaan in op een vraag. We geven kinderen de mogelijkheid vaardigheden te ontwikkelen en ervaringen op te doen die aansluiten bij hun eigen belangstelling.

 

Positief

Een positief zelfbeeld is de basis van de hele ontwikkeling, daarom vinden we het belangrijk om te signaleren en op te merken; wat vraagt een kind van mij als opvoeder; hoe kan ik hier op een positieve manier mee omgaan? Wij bieden kinderen veiligheid, vertrouwen en ruimte. Hierdoor krijgen kinderen de mogelijkheid en worden ze gestimuleerd te groeien naar zelfstandigheid en verantwoordelijkheid. Tevens leren ze hiermee respect te hebben voor elkaar, de omgeving en zichzelf.

 

Pedagogische visie in de praktijk  
Deze vier pijlers vragen een actieve houding van de pedagogisch medewerkers naar kinderen:

  • Het kind moet de onvoorwaardelijke steun en het vertrouwen krijgen van de medewerkers;
  • Dat betekent dat wij elk kind onvoorwaardelijk accepteren zoals het is, dat we elk kind serieus nemen;
  • Dat er altijd nabijheid is van een volwassene bij een kind en dat een kind nooit geïsoleerd mag worden.

 

De volledige pedagogische visie van Kindercentrum Kids & Animals kun je op locatie inzien