Om kinderopvangtoeslag te krijgen, moet je volgens de belastingdienst aan de volgende voorwaarden voldoen:

 

  • U krijgt kinderbijslag of een pleegouderbijdrage voor het kind, Of u onderhoudt uw kind in belangrijke mate;
  • Het kindercentrum of gastouderbureau moet geregistreerd zijn in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen (LRKP);
  • U heeft een schriftelijke overeenkomst met het kindercentrum of gastouderbureau. Hier moeten bepaalde gegevens in staan, zoals de uurprijs van de opvang en het aantal opvanguren per jaar;
  • U en uw toeslagpartner hebben de Nederlandse nationaliteit of een geldige verblijfsvergunning;
  • U werkt, studeert of volgt een traject om werk te vinden.Of u volgt verplicht een inburgeringscursus bij een gecertificeerde instelling. Dit geldt ook voor uw toeslagpartner.

 

 

Aanvullende regels voor kinderopvangtoeslag

Om kinderopvangtoeslag te kunnen krijgen, moet u in elk geval aan de basisvoorwaarden voldoen. Voor sommige situaties gelden er aanvullende regels. Bijvoorbeeld:

 

  • U bent co-ouder;
  • U heeft kinderopvang nodig om sociale of medische redenen;
  • U stopt met werken of wordt werkloos;
  • Uw toeslagpartner is een familielid. 

 

 

Kinderopvangtoeslag berekenen:

Hoeveel kinderopvangtoeslag je kunt krijgen, verschilt per situatie. Factoren zoals de hoogte van je inkomen en het aantal kinderen spelen hierin mee. Een proefberekening is een goede manier om de kinderopvangtoeslag te berekenen

 

2017

De kinderopvangtoeslag gaat in 2017 extra omhoog. Het kabinet trekt hier € 136 miljoen structureel voor uit. Ouders krijgen hierdoor vanaf 2017 meer vergoeding voor de opvang van hun kinderen.

Vanaf 2017 krijgen ouders minimaal een derde van de kinderopvangkosten vergoed. Per saldo krijgen de laagste inkomens 94% van de kosten vergoed en de hoogste inkomens 33%. Afhankelijk van onder meer het inkomen en het aantal dagen opvang gaan ouders er volgend jaar tussen enkele tientjes en ruim € 900 op vooruit.

 

Geen baan meer?

Mocht jij je baan verliezen of als ondernemer je bedrijf beëindigen, dan behoudt je nog 6 maanden recht op kinderopvangtoeslag. Maak een nieuwe inschatting van je inkomen op jaarbasis en geef dit direct door aan de Belastingdienst. Zij passen je toeslag daarop aan. Je hoeft de opvang dus niet direct op te zeggen. Je kind kan nog 6 maanden op de opvang blijven terwijl je een baan zoekt. Dat is wel zo gemakkelijk en ook voor je kind veel fijner.

 

Deze informatie komt van www.belastingdienst.nl, voor de volledige info verwijzen we je daar ook graag naar door.

Als je nog vragen hebt, neem dan gerust contact met ons op. We helpen je graag.