de Geitsjes van 2 tot 3 jaar

Kinderen van twee jaar hebben al de behoefte om meer van de wereld te ontdekken. Op de peutergroep van Kids & Animals is hier volop gelegenheid voor. Het aanbod van spel biedt ruimte voor de fantasie van het kind. Er is aandacht voor verschillende activiteiten en zo ontwikkelt het kind de grove en fijne motoriek. In de eindfase bij de Geitsjes is er ook aandacht voor de volgende grote stap in hun leven: de basisschool! We proberen de vaardigheden die daarvoor nodig zijn spelenderwijs aan te leren. 

Voorheen gingen kinderen een aantal dagdelen per week naar de peuteropvang ter voorbereieding op het onderwijs, door de werkwijze van Kids & Animals, er wordt gewerkt met horizontale groepen, is deze overstap niet meer nodig.